Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Một số câu danh ngôn nước ngoài bằng tiếng Nhật

Một số câu danh ngôn nước ngoài bằng tiếng Nhật !(có phần dịch tiếng Anh-Việt)

「人生は苦海」とはただ立派な嘘か、下手な言い訳にすぎない。
"Life is full of sorrows" is no more than a great lie or a poor excuse.
"Đời là bể khổ" chỉ là lời nói dối vĩ đại hoặc là lời bào chữa vụng v.

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Keeping life simple is the best way to get peace in mind.
Giữ cho cuộc sống đơn giản là cách tốt nhất để sống thanh thản.

平和と正義について話しても良いが、刀の柄を握らなければならない。それはローマ人の哲理です。
You can talk about peace and justice, but you have to hold your sword firmly. That is Roman's philosophy.
Bạn có thể nói v hòa bình và chính nghĩa, nhưng tay phải nắm chặt chuôi gươm. Đó là triết lý của người La Mã.

善良に生きるのは万病の一番良い治療だ。裏で悪いことをするなど不良の生き方をするのは悲劇への近道だ。
To be a good man is the best way to cure every illness. To be evil such as doing bad things behind people is a shortcut to tragedy.
Sống lương thiện là cách chữa trị tốt nhất cho mọi căn bệnh. Sống bất lương như làm việc xấu sau lưng người khác là con đường tắt dẫn đến bi kịch.

私たちは過去から立ち上がるものであり、空虚から立ち上がるものではない。
We all rise from the past, not from nothingness.

Chúng ta là những người đi lên từ quá khứ chứ không phải đi lên từ hư không.
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.