Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

TIẾNG NHẬT về Học viện

Học viện khoa học quân sự 軍事科学学院(ぐんじかがくがくいん)
Học viện kỹ thuật mật mã 暗号技術学院(あんごうぎじゅつがくいん)
Học viện kỹ thuật quân sự 軍事技術学院(ぐんじぎじゅつがくいん)
Học viện lục quân 陸軍学院(りくぐんがくいん)
Học viện ngân hàng 銀行学院(ぎんこうがくいん)
Học viện ngoại giao 外交学院(がいこうがくいん)
Học viện phòng cháy chữa cháy 消防大学校(しょうぼうだいがっこう)
Học viện phòng không không quân 空軍防空学院(くうぐんぼうくうがくいん)


Học viện quản lý gd 教育管理学院(きょういくかんりがくいん)
Học viện quân sự 軍事学院(ぐんじがくいん)
Học viện quân y 軍医学院(ぐんいがくいん)
Học viện quốc phòng Việt Nam ベトナム(べとなむ)国防学院(こくぼうがくいん)
Học viện tài chính 財政学院(ざいせいがくいん)
Học viện y dược học cổ truyền 伝統医学薬学学院(でんとういがくやくがくがくいん)
Hồ sơ nhập học 入学手続(にゅうがくてつづ)き
Hội nghị chuyên đề シンポジウム(しんぽじうむ)
Hội thảo, buổi học dạng thảo luận ゼミナール
Hội thảo giáo viên 教師(きょうし)ゼミナ(ぜみな)ー
Ký hiệu hóa học 化学記号(かがくきごう)
Khả năng nhớ 記憶力(きおくりょく)
HỌC GIA SƯ TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengnhat.net         
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.