Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Tiếng Nhật giao tiếp hằng ngày

TÌNH HUỐNG: NÓI LỜI TẠM BIỆT. CẢM ƠN さようならを言う、謝(あやま)る (tiếp)
Thêm một tình huống cho chủ đề này nữa nhé Biểu tượng cảm xúc grin
A. 私を見送(みおく)るのはありがとうございます。Cảm ơn bạn đã đến tiễn tôi.
B. どういたしまして。Có gì đâu mà.
A. いろいろお世話(せわ)になっております。Thời gian qua cám ơn bạn đã giúp đỡ cho tôi.
B. こちらこそ。また、機会(きかい)があったら、次(つぎ)の見本市(みほんいち)へ来(き)てください。Đừng nói vậy. Tôi mới là người được anh giúp đỡ nhiều. Nếu có cơ hội, lần sau hãy đến hội chợ của chúng tôi nữa nha.
A. はい。是非(ぜひ)です。じゃあ、さようなら。Vâng, chắc chắn rồi. Thôi, tạm biệt bạn nha.
B. さようなら。気(き)をつけて頑張(がんば)ってください。Tạm biệt. bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.