Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

CHỦ ĐỀ PHÒNG ĂN TRONG TIẾNG NHẬT

CHỦ ĐỀ PHÒNG ĂN.
1、ボウル CHÉN, BÁT
ちゃわん BÁN, CHÉN
茶碗
2、はし ĐŨA
3、さら ĐĨA
4、ナプキン GIẤY ĂN
5、スプーン MUỖNG
6、フォーク NĨA
7、ナイフ DAO
8、しお MUỐI
しおからい MUỐI ĂN
塩辛い
9、こしょう TIÊU
故障
10、テーブル BÀN
テーブルクロス KHĂN BÀN
11、トング ĐỒ GẮP
12、ひしゃく CÁI VÁ
柄杓
13、カップ TÁCH
うけざら ĐĨA LÓT
受け皿
14、グラス LY
みず NƯỚC
15.ストロー ỐNG HÚT
16、こおり NƯỚC ĐÁ, ĐÁ ĂN.
17.ピッチャー BÌNH NƯỚC
18.びん CHAI
19.びんのふた NẮP CHAI
瓶の蓋
20、せんぬき ĐỒ KHUI CHAI
栓抜き
21、ワイン・グラス LY RƯỢU
ワイン RƯỢU VANG

Tư vấn học tiếng Nhật tại nhà:090 333 1985 - 09 87 87 0217  (cô Mượt)
www.giasutiengnhat.net
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.