Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Tự vựng tiếng Nhật chủ đề: Gia đình祖母 そぼ Bà
おばあちゃん Bà
父、お父さん Bố
母、お母さん Mẹ
息子 むすこ Con trai
兄、弟 Anh trai,em trai
姉、妹 Chị gái,em gái
祖父、おじいちゃん Ông
おば Cô,gì
叔父 おじ Chú
いとこ Anh em họ
娘 むすめ Con gái
TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ

NHẬN DẠY TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ

HOTLINE: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.