Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

TỪ VỰNG CHÍNH TRỊ

せいじ seiji CHÍNH TRỊ
せいじか seijika CHÍNH TRỊ GIA
せいふ seifu CHÍNH PHỦ
こっか kokka NHÀ NƯỚC
せいさく seisaku CHÍNH SÁCH
けんり kenri QUYỀN LỢI
ぎむ gimu NGHĨA VỤ
こっかい kokkai QUỐC HỘI
ぎいん giin NGHỊ VIỆN
とう tou ĐẢNG
しゃかいしゅぎ shakaishugi CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
ほうりつ houritsu LUẬT PHÁP

                                                                              
                                                                        

けんぽう kenpou HIẾN PHÁP
しゅしょう shushou THỦ TƯỚNG
だいとうりょう daitoutyou TỔNG THỐNG
こくみん kokumin NHÂN DÂN
みんしゅ minshu DÂN CHỦ
たいしかん taishikan ĐẠI SỨ QUÁN
がいこうかん kaikoukukan NHÀ NGOẠI CẢM


HỌC GIA SƯ TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengnhat.net         
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.