Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

LOẠI HÌNH CÔNG TY CƠ BẢN.

LOẠI HÌNH CÔNG TY CƠ BẢN.
てつどうがいしゃ công ty đường sắt.
鉄道会社
こうくうがいしゃ công ty hàng không
航空会社
でんりょくがいしゃ công ty điện lực
電力会社
ぼうえきがいしゃ công ty thương mại
貿易会社
りょこうがいしゃ công ty du lịch
旅行会社
せいぞうがいしゃ công ty chế tạo
製造会社
メーカー nhà sản xuất
しょうしゃ hãng buôn bán ( công ty thương mại)
商社
ほうそうきょく đài phát thanh
放送局
ラジオきょく đài radio
ラジオ局

CHỦ ĐỀ NHÂN VIÊN 
かいしゃいん Nhân viên công ty
会社員
(~の)しゃいん nhân viên ( của công ty ….)
社員
じゅうぎょういん công nhân, người làm thuê
従業員
じむいん nhân viên văn phòng
事務員
しょくいん công chức
職員
てんいん nhân viên cửa hàng
店員
えきいん nhân viên nhà ga
駅員
こっかいぎいん nghị viên quốc hội, đại biểu quốc hội
国会議員

Tư vấn học tiếng Nhật tại nhà:090 333 1985 - 09 87 87 0217  (cô Mượt)
www.giasutiengnhat.net
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.