Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề: CẤU TRÚC BỘ PHẬN CÔNG TY

Hiện nay có nhiều bạn yêu cầu post các từ liên quan đến cấutrúc bộ phận của công ty Nhật. Nhiều bạn hơi mơ hồ về tên gọi các bộ phận, phòng ban, nhóm, cũng như chức năng của nó v.v. trong một công ty Nhật. Sau khi tìm hiểu và tổng quát lại Giasutiengnhat.net post và hy vọng giúp cho các bạn được phần nào.

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc điển hình và cơ bản nhất của một công ty Nhật. Tuy nhiên nó cũng có sự thay đổi ít nhiều tùy theo quy mô của từng công ty khác nhau. Nhưng bộ khung vẫn là theo sơ đồ như hình dưới đây.

Cấu trúc bộ phận của công ty Nhật

1-株主総会 かぶぬしそうかい:hội đồng cổ đông
2-監査役かんさやく: vai trò kiểm toán tài chính
3-取締役会とりしめやくかい:hội đồng quản trị
4-代表取締役社長だいひょうとりしめやくしゃちょう:giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị
5-内部監査室ないぶかんさしつ:phòng kiểm toán nội bộ
6-経営会議けいえいかいぎ:phòng hội nghị, điều hành

7-営業本部えいぎょう本部:bộ phận kinh doanh
7-1-第一営業部だいいちえいぎょうぶ:phòng kinh doanh số 1
7-2-第二営業部だいにえいぎょうぶ:phòng kinh doanh số 2
7-3-大阪営業部おおさかえいぎょうぶ:phòng kinh doanh Osaka
7-4福岡営業部ふくおかえいぎょうぶ:phòng kinh doanh Fukuoka

8-管理本部かんりほんぶ:bộ phận quản lí
8-1-広報室こうほうしつ:phòng quản cáo truyền thông
8-2-経営企画室けいえいきかくしつ:phòng kế hoạch kinh doanh
8-3-総務部そうむぶ:phòng hành chính, tổng vụ
8-4-人事部じんじぶ:phòng nhân sự
8-5-情報システム部:じょうほうしすてむぶ:phòng công nghệ thông tin

9-技術本部ぎじゅつほんぶ:bộ phận công nghệ kỹ thuật
9-1開発第一部かいはつだいいちぶ:phòng phát triển số 1
9-2-開発第二部かいはつだいにぶ:phòng phát triển số 2
9-3-技術管理室ぎじゅつかんりしつ:phòng quản lí công nghệ
9-4-中央研究所ちゅうおうけんきゅうしょ:phòng nghiên cứu trung ương

10-海外事業本部かいがいじぎょうぶ:bộ phận kinh doanh hải ngoại
10-1企画管理部きかくかんりぶ:bộ phận kế hoạch quản lí
10-2上海支店しゃんはいしてん:chi nhánh Thượng Hải
10-3ロンドン駐在員事務所ろんどんちゅうざいいんじむしょ:phòng đại diện trực thuộc tại London


Ngoài ra các bộ phận phòng ban còn chia ra theo Nhóm, tổ công tác, v.v.


Chúc các bạn học tốt!!!


TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ

NHẬN DẠY TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ

HOTLINE: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢTLike This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.