Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

TỪ VỰNG SINH HOẠT XÃ HỘI

ぶんか bunka VĂN HÓA
ぶんめい bunmei VĂN MINH
こうりゅうする kouryuusuru GIAO LƯU
しゃかい shakai XÃ HỘI
こくれん kokuren LIÊN HIỆP QUỐC
へいわ heiwa HÒA BÌNH
かんけい kankei QUAN HỆ
かんきょう kankyou HOÀN CẢNHこうへい kouhei CÔNG BẰNG
とじょうこく tojyoukoku NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
せんしんこく senshinkoku NƯỚC PHÁT TRIỂN
きょうりょくする kyouryokusuru HỢP TÁC
だんけつする danketsusuru ĐOÀN KẾT
びょうどう byoudou BÌNH ĐẲNG
きょうやく kyouyaku HIỆP ƯỚC
ゆうこう yuukou HỮU NGHỊ
こくさいてき kokusaiteki TÌNH QUỐC TẾ
じんこう jinkou DÂN SỐ
ちつじょ chitsujyo TRẬT TỰHỌC GIA SƯ TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengnhat.net         
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.